Ogłoszenia Duszpasterskie - PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU - 28 listopada 2021 r.


  1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.

  2. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy serdecznie wszystkich na Msze Święte roratnie, szczególnie zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży. W naszym kościele będą one celebrowane w czwartek o godz. 18.00. Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana. Roraty w Bielikowie we wtorek o godz. 17.00., a w środę w Dargosławiu o godz. 17.00. Zapraszamy.

  3. W dniu dzisiejszym modlitwa różańcowa za zmarłych na cmentarzu w Brojcach o godz. 16.00. – serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.

  4. W najbliższą niedzielę, 5 grudnia, będzie 2 niedziela Adwentu. To także Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na wschodzie. Po Mszach Świętych zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na ten cel, w kościele w Brojcach zbiórka jako druga taca.

  5. WYPOMINKI ROCZNE – nie tylko w listopadzie ale i w ciągu całego roku będziemy się modlić za zmarłych. Dlatego w każdy poniedziałek o godz. 17.30 modlitwa różańcowa, a o 18.00 Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. Rozpoczniemy je od 6 grudnia, zapraszamy na wspólną modlitwę za naszych bliskich zmarłych.

  6. Zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny, już są rozprowadzane przez p. Anetę z Dargosławia, która przy sobie posiada nasz certyfikat na zgodę rozprowadzania opłatków, na którym znajduje się pieczątka parafii i podpis ks. Proboszcza.

  7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź pierwszo piątkowa od godz. 17.00. W sobotę, 4 grudnia od godz. 9.00 – odwiedziny chorych.