Ogłoszenia Duszpasterskie - JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 13 czerwiec 2021 r.


  1. Słowo Boże, które słyszymy w liturgii słowa, czasami może wydawać się nam jak drobne ziarno gorczycy, lecz jeśli padnie na podatny grunt naszego serca, wyrośnie z niego zaskakujący nas krzew, który da schronienie wielu. Nie odrzucajmy nigdy poruszeń serca, których źródłem jest słowo samego Boga. Niech pomaga nam nie tylko w głębszym przeżywaniu Eucharystii, lecz także uwrażliwia na natchnienia Ducha Świętego w codzienności.

  2. Nabożeństwo czerwcowe codziennie o godz. 18.00. To już prawie połowa miesiąca, więc zapytam siebie, czy uczestniczę w nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, czy modlę się Koronką do miłosierdzia Bożego, czy korzystam z sakramentu pojednania. W zabieganym świecie nie można zgubić tego, co najistotniejsze – spraw duszy.

  3. We wtorek spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania o godz. 18.00 w Dargosławiu po spotkaniu spowiedź, natomiast o godz. 16.00 spowiedź w Brojcach.

  4. W Środę o godz. 16.00 w kościele w Dargosławiu zostanie udzielony sakrament bierzmowania przez ks. Abp Andrzeja Dzięgę. Msza Święta w tym dniu w Brojcach o godz. 9.00.

  5. W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Dziękczynienia. Prawdziwym wotum jest Polska wdzięczna Bogu za odzyskaną wolność. Idea Dnia Dziękczynienia jest kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z 1792 r. W dniu dzisiejszym zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna na Świątynię Opatrzności Bożej. Za wszelkie składane ofiary serdeczne Bóg zapłać.

  6. Po rocznej przerwie spowodowanej zagrożeniem koronawirusem, Caritas Archidiecezji organizuje wypoczynek letni dla dzieci i seniorów. Caritas zwraca się z prośbą aby przeprowadzić zbiórkę pieniężną w III i IV niedzielę czerwca tj. 20. i 27 na ten cel. Kieruje zarazem serdeczne podziękowanie dla wspólnoty parafialnej za złożone ofiary.